O Nás

Firma Kovotlačitelství Škaroupka je rodinný podnik. Byla založena v roce 1991 a po celou tuto dobu je v činnosti. K našim zákazníkům přistupujeme individuálně a snažíme se o jejich maximální spokojenost.

Co je to kovotlačení?

KOVOTLAČENÍ je způsob tváření, při kterém se plech nebo plechový polotovar otáčí kolem osy rotace. Působením tlačeného nástroje se pak postupně přetváří.

Tlačení ze stříbrného plechu se používalo již v 18. století při výrobě nádobí, podnosů, váz, džbánů,kalíšků ... atd. Mistři si ponechávali výrobní tajemství pro sebe. Hliněné nádobí bylo postupně nahrazováno kovovým nádobím - nejprve cínovým (pro jeho tvárnost a slévatelnost), později pak ocelovým plechem. Teprve koncem 19. stoleti byl tento způsob zaveden v továrnim měřítku ve výrobě mlékárenského a kuchyňského náčiní a o něco později i při výrobě jiných součástí.

Jak to funguje?

Kovotlačitelství převzalo základní prvky tváření z hrnčířské výroby.

Jedná se o:

Hrnčířskou stolici, která byla poháněná nohou hrnčíře, nahradila kovotlačitelská stolice s motorickým pohonem. Zručné prsty hrnčíře, které přetvářely hlínu, nahradily kovové ocelové nástroje, ovládané nejdříve ručně, později pak mechanicky a automaticky.