Historie kovotlačitelství

Kovotlačení je způsob tváření, při kterém se plech nebo plechový polotovar otáčí kolem osy rotace. Působením tlačeného nástroje se pak postupně přetváří.

Tlačení ze stříbrného plechu se používalo již v 18. století při výrobě nádobí, podnosů, váz, džbánů,kalíšků… Mistři si ponechávali výrobní tajemství pro sebe. Hliněné nádobí bylo postupně nahrazováno kovovým nádobím – nejprve cínovým (pro jeho tvárnost a slévatelnost), později pak ocelovým plechem. Teprve koncem 19. století byl tento způsob zaveden v továrním měřítku ve výrobě mlékárenského a kuchyňského náčiní a o něco později i při výrobě jiných součástí.

Kovotlačitelství převzalo základní prvky tváření z hrnčířské výroby. Jedná se o:

  • princip tváření za rotace
  • princip výrobního zařízení

Hrnčířskou stolici, která byla poháněná nohou hrnčíře, nahradila kovotlačitelská stolice s motorickým pohonem. Zručné prsty hrnčíře, které přetvářely hlínu, nahradily kovové ocelové nástroje, ovládané nejdříve ručně, později pak mechanicky a automaticky.